woensdag, 25 maart 2020 16:26

Het coronavirus en de gevolgen voor Golfbaan Ter Specke (up-date)

Nog geen veertien dagen geleden is Nederland en de rest van de wereld in een achtbaan terecht gekomen die zijn weerga niet kent. Berichten vanuit China over een onbekend virus aldaar hadden ons wel bereikt, maar niemand had gedacht dat een verspreiding van het de volksgezondheid bedreigend virus wereldwijd zou volgen.                                                                                                                         De door het RIVM afgegeven adviezen en aansluitend de door de Rijksoverheid genomen maatregelen zijn er op gericht om het virus in afwachting van een vaccin af te remmen. Wij zijn daarbij afhankelijk van wetenschappers en zorgmedewerkers en kunnen zelf een bijdrage leveren door de adviezen en de maatregelen na te leven. Temeer omdat wij als pensionado’s tot de risico-groep behoren, zitten we nu achter de geraniums, zien onze kleinkinderen alleen nog maar via face-time, maken af en toe een ommetje en hebben de legpuzzels en de sjoelbak weer van zolder gehaald. We leven in een zeer welvarend en vreedzaam land en onze generatie kent het fenomeen van tsunami’s, aarbevingen, oorlogen, overstromingen en besmettelijke ziektes slechts van grote afstand. De impact van het virus komt daardoor misschien wel dubbel hard binnen.

Aan het huis gebonden zijn en niet kunnen golfen zijn natuurlijk slechts kleine offers als het gaat om onze eigen gezondheid en vooral die van de zwakkeren. Met een positieve instelling en enige creativiteit komen we dit alles ook wel weer te boven. Als het gaat om ondersteuning van elkaar, kan een telefoontje nooit kwaad. Afgaande op de meest recente maatregelen lijkt het logisch dat de periode waarin clubhuizen en banen gesloten zijn, verlengd gaat worden tot 1 juni.                  

Alhoewel wij dus nog even van het golfen verstoken blijven, zullen wij ons als bestuur voorbereiden om direct na opening via een inhaalslag alle activiteiten op te starten.

Wij wensen u en uw geliefden de komende tijd veel sterkte toe en zien u graag weer in een blakende gezondheid terug op golfbaan Ter Specke.

Het bestuur van Golfclub Ter Specke

coronavirus


Copyright Golfclub Ter Specke © 2017 - 2022