Lidmaatschap en greenfee

Het lidmaatschap is geldig van 1 januari t/m 31 december en loopt automatisch door. Opzeggen van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het eind van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.

Tarief contributie per jaar:

*   Jeugd tot en met 15 jaar €100,-

*   Marshals/vrijwilligers inclusief handicapregistratie €270,-

*   Overige leden inclusief handicapregistratie €295,-            

*   “Proef”-lidmaatschap 3 maanden € 80,-

De contributie dient onder vermelding van uw naam overgemaakt te worden op bankrekening

NL 93 INGB 0006 9384 05 ten name van Golfclub Ter Specke.

Na ontvangst van uw betaling zal de ledenadministratie zorg dragen voor uw lidmaatschapslabel. Men kan als lid onbeperkt gebruik maken van de oefenfaciliteiten en de golfbaan.

Mocht u direct lid willen worden, dan kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier in de hoofdrubriek "INSCHRIJVEN".

Greenfee

Gedurende de bouwwerkzaamheden betalen passanten (niet-leden) en leerlingen van de golfpro's € 10,- voor een dagkaart met onbeperkt spelen en gebruik maken van de oefenfaciliteiten. Een 10-rittenkaart (ofwel 10 x een dagkaart) kost dan € 75,00.

Drivingrange

Het gebruik van de drivingrange is gratis (behoudens de ballenautomaat).   

golfcollagegezellig        
 


Copyright Golfclub Ter Specke © 2017 - 2022