WEDSTRIJDREGLEMENT 2017 (versie 01 juli 2017 van JCR) 

 

1.      Algemeen

1.1.   Dit reglement geldt voorlopig en uitsluitend alleen voor de wedstrijden georganiseerd door de jubileumcommissie.

1.2.   Voor de ZondagMiddagCompetitie en het Clubkampioenschap is een aanvulling op dit reglement opgesteld.

1.3.   Tijdens de wedstrijden is de golfbaan voor niet wedstrijd deelnemers gesloten.

 

2.      Golfregels

2.1.   Er wordt gespeeld volgens de 'Rules of Golf', zoals vastgesteld door de R&A Rules Limited and The United States Golf Association, hierna genoemd de Regels. Waar in dit reglement wordt gesproken over Regels worden de op dat moment geldende Rules of Golf bedoeld.

2.2.   Het is de verantwoordelijkheid van de speler op de hoogte te zijn van de Regels, de bepalingen van het wedstrijdreglement, het baanreglement en (tijdelijke) plaatselijke regels en zich daar gedurende de wedstrijden aan te houden.

2.3.    De wedstrijdleiding ziet toe op het naleven van dit reglement.

 

3.      Plaatselijke regels en baanreglement

3.1.   Deelnemers aan wedstrijden zijn gehouden aan het bepaalde in de plaatselijke regels en het baanreglement, zie hiervoor het mededelingenbord in het clubhuis.

3.2.   De wedstrijdleiding kan specifiek voor de jubileumwedstrijden, tijdelijke plaatselijke regels (TPR) vaststellen.

 

4.      Deelname aan wedstrijden

4.1.   De wedstrijden georganiseerd door de jubileumcommissie zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van Golfclub Ter Specke met een EGA-handicap.

4.2.   Bij wedstrijden waarbij handicapverrekening wordt toegepast kunnen spelers alleen in aanmerking komen voor de prijzen indien zij in de voorgaande 12 maanden tenminste 4 geldige Qualifying kaarten hebben ingediend.

 

5.      Inschrijven

5.1.   Inschrijven voor wedstrijden op het e-mailadres Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , tenzij anders aangegeven.

5.2.   Minimaal 4 weken voor de wedstrijddatum wordt het inschrijven via de website mogelijk gemaakt. Uitzonderingen worden ook via de website bekend gemaakt.

5.3.    Indien het maximale aantal inschrijvingen voor een wedstrijd is bereikt, worden de daaropvolgende inschrijvingen op een reservelijst geplaatst.

5.4.   De sluitingsdatum van de inschrijving staat aangegeven op de website of zoveel eerder als het maximaal aantal deelnemers bereikt is.

 

6.      Inschrijfgeld

6.1.   Deelnemers aan een wedstrijd zijn het inschrijfgeld verschuldigd dat per wedstrijd wordt bepaald, zie hiervoor de uitnodiging op de website.

6.2.   Het inschrijfgeld moet vóór de aanvang van de wedstrijd worden voldaan. 

 

7.      Startlijst

7.1.   Indien van toepassing zal er uiterlijk drie dagen vóór de wedstrijd, de startlijst met een eventuele starttijd beschikbaar zijn via de website.

7.2.   Bij wijzigingen na publicatie worden de betreffende spelers door de wedstrijdleiding telefonisch benaderd. Spelers, die op de reservelijst staan en op de officiële startlijst niet staan ingedeeld, zullen, indien er alsnog een plaats beschikbaar komt, door de wedstrijdleiding waar mogelijk telefonisch worden benaderd.

 

8.      Melden voor starttijd / aanvang wedstrijd

8.1.   Deelnemers aan een wedstrijd melden zich uiterlijk 30 minuten voor hun starttijd c.q. aanvang van de wedstrijd bij het wedstrijdsecretariaat.

8.2.   Afmelden voor een wedstrijd is alleen mogelijk bij de wedstrijdleiding tot

48 uur voor de wedstrijd. Daarna is afmelding alleen mogelijk bij overmacht.

 

9.      Melden op de eerste tee

9.1.   Uiterlijk 10 minuten voor de starttijd dient men speelklaar te zijn en zich te melden bij de op de startlijst vermelde startplaats. De startijd zelf is bindend.

9.2.   Bij wedstrijden met een benoemde starter geldt de tijdwaarneming van de starter.

9.3.   Bij wedstrijden met een start via een shotgun dient men te starten zodra het signaal gegeven wordt. Niet later maar ook niet eerder.

 

10.  Scorekaart

10.1.                   Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor het juist invullen van zijn / haar score op de scorekaart en levert deze zo spoedig mogelijk na het verlaten van de laatste hole; ingevuld en voorzien van handtekeningen van speler en marker in bij het wedstrijdsecretariaat.

10.2.                   Onvolledig en /of niet-correct ingevulde scorekaarten zijn ongeldig, waardoor automatisch diskwalificatie voor de ronde volgt.

 

11.  Geschillen aangaande de regels

11.1.                   Bij regelvragen tijdens de wedstrijd is de clubreferee (indien aanwezig) beschikbaar voor advies. Zijn eventuele beslissing met betrekking tot de toepassing van de Golfregels is bindend.

11.2.                   De wedstrijdleiding beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende in voorziet.

 

12.  Veiligheidsregels en geluidsignalen tijdens de wedstrijd

12.1.                   De wedstrijdleiding is bevoegd een wedstrijd te staken of af te lasten indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

12.2.                   De wedstrijd start (shot-gun) en kan onderbroken worden door geluidsignalen.

12.3.                   Bij onweer is de deelnemer verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid.

12.4.                   Ingeval van dreigend onweer zal de wedstrijdleiding het spel onderbreken. De volgende geluidsignalen worden gebruikt:

-          Eén lang aangehouden toon; Onmiddellijk het spel onderbreken, de golfspullen laten staan en verzamelen in de kantine van FC Lisse.

-          Twee herhaalde korte tonen; Shotgun- start / het spel hervatten.WEDSTRIJDREGLEMENT 2017 AANVULLING ZONDAGMIDDAGCOMPETITIE 

 

1.      Algemeen

 

1.1.   De ZondagMiddagCompetitie (ZMC) wordt georganiseerd door de jubileumcommissie.

 

1.2.   Dit ZMC- Reglement is een aanvulling op het “Wedstrijdstrijdreglement 2017” van de Golfclub Ter Specke, specifiek gemaakt voor de jubileumwedstrijden. 

 

2.      ZondagMiddagCompetitie

 

2.1.   Er wordt een apart klassement voor dames en heren gemaakt.

 

2.2.   De spelvorm is “Strokeplay - Qualifying” en de score van de dag wordt omgezet in een klassement, zie punt 3.

 

2.2.1.      Het omzetten van de dag-score in het OGS-systeem geschiedt aansluitend door een lid van de Handicap & Regelcommissie van Golfclub Ter Specke.

 

2.3.   Wie minstens 4x mee speelt wordt automatische geplaatst in het eindklassement; van de in totaal 6 te spelen wedstrijden tellen de 2 laagste dag-scores niet mee voor het eindklassement.

 

2.4.   Er wordt in twee categorieën gespeeld: een bruto klassement (dus zonder handicapverrekening) en een bruto - netto klassement (met handicapverrekening).

 

2.4.1.      Voor het klassement met handicapverrekening moeten leden minimaal 4 QKaarten hebben ingeleverd uiterlijk op de dag voor de wedstrijd om mee te kunnen doen voor het (dag)klassement. Voldoen ze niet aan deze eis, dan spelen ze mee buiten mededingen voor het netto klassement en spelen ze dus alleen mee voor het bruto klassement.

 

2.4.2.      De speler is te alle tijden verantwoordelijk voor haar / hem juiste handicap en het noteren van de juiste score. Leden die niet hun handicap registreren bij golfclub Ter Specke zijn verplicht hun geldende handicap tijdig door te geven aan de wedstrijdleiding; in elk geval voor de start van de wedstrijd. Indien een speler een onjuiste handicap hanteert in een deze resulteert in een onjuist aantal slagen dan is de speler gediskwalificeerd voor de ronde.

 

2.4.3.      In beide categorieën wordt er een eerste prijs uitgereikt voor dames en heren.

 

2.5.   De prijzen worden uitgereikt op 27 augustus gelijktijdig met de prijsuitreiking van het Clubkampioenschap.

 

2.6.   De winnaars van het eindklassement worden vermeld op een wandbord in het clubhuis en op de “Wall of fame” op de website. 

 

3.      Klassementen

 

3.1.   De wekelijkse dag-score (het aantal slagen) wordt omgezet in een klassement t.w.:

 

3.1.1.      Een bruto klassement dames;

 

3.1.2.      Een bruto klassement heren;

 

3.1.3.      Een bruto - netto klassement dames;

 

3.1.4.      Een bruto - netto klassement heren.

 

3.2.   Bij bruto - netto geldt het aantal slagen minus de Playing handicap.

 

3.3.   De winnaar van het eindklassement is de speler met het laagste aantal slagen (bruto of netto).

 

3.4.   Het klassement zal wekelijks vermeld worden op de website onder het menu “Wedstrijden”.

 

3.5.   De score van de laatste zondagmiddag en idem het eindklassement wordt niet gepubliceerd en pas bekend gemaakt op de zondag 27 augustus 2017, zie eveneens punt 2.5.

 

3.5.1.      Bij gelijk eindigen in het bruto eindklassement wint de speler met de hoogste handicap.

 

3.5.2.      Bij gelijk eindigen in het netto klassement wint de speler met de laagste handicap.

 

3.5.3.      Indien de handicaps van de spelers gelijk zijn, wordt de winnaar bepaald door het laagste aantal slagen over de laatste 3 / 6 / 9 holes te vergelijken. Indien van toepassing geldt dit eveneens voor de dag-score.

 

3.5.4.      Als een speler zowel bruto als netto wint, dan krijgt hij /zij de eerste prijs voor bruto en gaat de eerste prijs voor netto naar nummer 2. Een winnaar krijgt dus nooit 2 prijzen in deze competitie.


WEDSTRIJDREGLEMENT 2017 AANVULLING CLUBKAMPIOENSCHAP STROKEPLAY 

 

1.      Algemeen

 

1.1.   Het Clubkampioenschap Strokeplay (CK) wordt georganiseerd door de jubileumcommissie.

 

1.2.   Dit CK- Reglement is een aanvulling op het “Wedstrijdstrijdreglement 2017” van de Golfclub Ter Specke, specifiek gemaakt voor de jubileumwedstrijden.

 

1.3.   De inschrijving voor het clubkampioenschap sluit op 16 augustus 2017.

 

1.3.1.      Spelers, die zich hebben ingeschreven bij sluiting van de inschrijftermijn, dienen op de aangegeven data beschikbaar te zijn. Bij overmacht moet naar het oordeel van de wedstrijdleiding sprake zijn van een legitieme reden bijvoorbeeld in gevallen van ziekte, blessures.

 

 

 

2.      Clubkampioenschap

 

2.1.   Er wordt een apart CK voor dames en een apart CK voor heren verdeeld over 2 dagen gespeeld t.w.:

 

2.1.1.      Zondag 20 augustus 2017; Kwalificatiewedstrijd.

 

2.1.2.      Zondag 27 augustus 2017; Finalewedstrijd

 

2.2.   De spelvorm is “Strokeplay”.

 

2.3.   De kwalificatiewedstrijd wordt gespeeld over 9 holes met aparte flights voor dames en aparte flights voor heren.

 

2.4.   De 9 best geklasseerde dames en de 18 best geklasseerde heren plaatsen zich voor de finalewedstrijd over 9 holes op 27 augustus 2017.

 

 

 

3.      Starttijden en indeling

 

3.1.   De startlijst voor de kwalificatiewedstrijd zal op 17 augustus 2017 worden gepubliceerd op de website en per email aan de deelnemers worden verzonden.

 

3.2.   Gespeeld wordt in flight van 3 of 2 personen en ieder flight start vanaf hole 1 op basis van een startlijst met starttijden.

 

3.3.   Voor de finalewedstrijd worden de flights door de wedstrijdleiding opnieuw ingedeeld, dames en heren apart (om en om) en de spelers met beste scores van de kwalificatiewedstrijd starten in de laatste flights.

 

3.4.   De startlijst voor de finalewedstrijd zal op 24 augustus 2017 worden gepubliceerd op de website en per email aan de deelnemers verzonden worden.

 

 

 

4.      Wedstrijduitslagen en prijsuitreiking

 

4.1.   De winnaar van het clubkampioenschap is zowel bij de dames als bij de heren, de speelster / speler met het minst aantal (bruto) slagen over de 18 gespeelde holes.

 

4.2.   Aan de clubkampioen zowel bij de dames als bij de heren wordt een wisselbeker uitgereikt.

 

4.2.1.      Wisselprijzen, die door of namens de wedstrijdleiding beschikbaar zijn gesteld worden na te zijn uitgereikt door de wedstrijdleiding voorzien van een naamplaatje van de winnaars.

 

4.2.2.      Wisselprijzen worden niet mee gegeven aan de winnaars. Aan de winnaars wordt een herinnering overhandigd om te behouden.

 

4.2.3.      Wordt een wisselbeker driemaal achtereenvolgens gewonnen door dezelfde persoon, dan komt de beker in blijvend bezit van de persoon. Tot die periode blijft de wisselbeker eigendom van de golfclub Ter Specke en geplaatst in het clubhuis.

 

4.3.   De prijsuitreiking is op zondag 27 augustus 2017 gelijktijdig met de prijsuitreiking van de ZondagMiddagCompetitie.

 

4.4.   De clubkampioenen worden vermeld op een wandbord in het clubhuis en op de “Wall of fame” op de website.

 

4.5.   Bij gelijk eindigen in de kwalificatiewedstrijd wordt de plaatsing voor de finalewedstrijd bepaald op basis van de 3/6/9 regel.

 

4.6.   In geval van een gelijk resultaat om de eerste plaats van het clubkampioenschap wordt er een “Sudden-death (play-off)” per hole en eerst op hole 8 gespeeld. Indien alsnog een gelijk resultaat dan wordt er verder gespeeld op hole 9. Als er na het spelen van deze holes nog geen winnaar is wordt er opnieuw in dezelfde volgorde over de holes 8 en 9 gespeeld.

 

4.7.   Bij een gelijke score voor de 2e, resp. 3e plaats van het clubkampioenschap wordt de uitslag bepaald op basis van de 3/6/9 regel. Is er dan nog een gelijke stand, dan wordt de uitslag bepaald op basis van de exacte handicap. De speelster / speler met de laagste handicap eindigt voor een speler met de hoogste handicap.