Pop up bericht

Onderstaand treft u de regelverschillen aan bij matchplay/strokeplay.

   

De regelverschillen

MATCHPLAY

STROKEPLAY

Oefenen op de wedstrijdbaan voorafgaand aan de wedstrijd: MAG! (Regel 7.1a)

Oefenen op de wedstrijdbaan voorafgaand aan de wedstrijd: MAG NIET! (Regel 7.1b)

Je speelt tegen een andere speler.

Je speelt tegen jezélf, oftewel tegen de baan.

Per Matchplaywedstrijd speel je minstens 10 holes, daar het verschil groter moet zijn dan het nog te spelen aantal holes, om de winnaar te bepalen. Zijn er nl. 10 holes gespeeld, en je staat al 9-up, dan is de winnaar al bepaald. Er zijn immers nog maar 8 holes te gaan. Je noteert nu: 9/8 d.w.z. 9 up met nog 8 holes te gaan.Bij een 9-holes wedstrijd speel je dus minimaal 5 holes!

Per Strokeplaywedstrijd speel je altijd 18 of 9 holes. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de Qualifying rondes.

UITHOLEN is NIET altijd VERPLICHT (Regel 2.4) Je mag:

de laatste ‘putt geven’ met ander woorden een putt waarvan je denkt dat die niet meer gemist zal worden (natuurlijk wel 1 slag bijtellen!)

de ‘hole geven’ als je inziet, dat het verschil in slagen al erg groot is en dit niet meer is in te halen. De speler is zelf vrij om het moment van ‘geven’ te bepalen.

UITHOLEN is VERPLICHT (Rgl. 3.2)

Strokeplayregels zijn tevens van toepassing op Stablefordrondes. Echter, bij Stablefordrondes behoeft alleen uitgeholed te worden als nog Stablefordpunten gehaald kunnen worden.

Afwijkende spelregels bij twijfel (Regel 3.3): Als er twijfel/ verschil van mening is hoe te handelen, dient overeenstemming bereikt te worden vóórdat wordt afgeslagen op de volgende hole -eventueel i.o.m. referee-.

Bij twijfel/verschil van mening gaat de regel van de 2e bal-procedure in werking m.a.w. je slaat een tweede bal vanaf de plaats waar de twijfel is ontstaan. (Rgl. 3.3)

Algemene straf is: Verlies van de hole als tegen de Regels is gehandeld.

Algemene straf is: 2 Strafslagen als tegen de Regels is gehandeld.

Voor de beurt spelen (Regel 10.1c): De tegenstander mag eisen, dat de slag opnieuw wordt gedaan. Hij zal dit eisen, als je een goede slag hebt gedaan, maar niet als je bijvoorbeeld de bal Out of Bounds hebt geslagen.

Voor de beurt spelen (Regel 10.2c): Bal spelen zoals hij ligt (zonder straf).

Buiten de teeingground of van een verkeerde teeingground afslaan (Regel 11.4a/ 11.5): De tegenstander mag eisen, dat de slag opnieuw wordt gedaan. Voorbeeld, idem als bij ‘Voor de beurt spelen’.

Buiten de teeingground of van een verkeerde teeingground afslaan (Regel 11.4b): 2 strafslagen en opnieuw afslaan. (De verkeerde slag zélf telt niet mee)

Bewegen van de bal van de tegenstander (Regel 18.3b): In andere gevallen dan bij zoeken-naar-bal mag de bal niet worden aangeraakt of bewogen door de tegenstander, etc.: 1 strafslag! Uitzondering bij: meten (Regel 10.4) / spelen van verkeerde bal (Regel 15.2).

Bewegen van de bal van de mede-competitor (Regel 18.4): Geen straf en de bal terugplaatsen. Uitzondering: Verkeerde bal gespeeld betekent 2 strafslagen. (Regel 15.3).

Bal gestopt door tegenstander (Regel 19.3): Per ongeluk? Dan mag gekozen worden: Bal spelen zoals hij ligt óf opnieuw laatste slag doen (voordat de ander heeft geslagen!). (Opzettelijk betekent: Verlies van de hole)

Bal gestopt door medecompetitor (Regel 19.4): is hetzelfde als bij Outside Agency d.w.z. geen straf en de bal spelen zoals hij ligt. (Opzettelijk betekent: 2 strafslagen)

Bal op de green tegen een andere bal: (Regel 19.5) Raakt de bal op de green bij het putten een andere bal in spel, dan volgt er geen straf en wordt de bal gespeeld zoals hij ligt.

Bal op de green raakt de bal van de medecompetitor: (Regel 19.5) Indien beide ballen vóór het putten op de green lagen, krijgt de speler 2 strafslagen (bal spelen zoals hij ligt).

Gespeeld van de verkeerde plaats (Regel 20.7a): Als de speler de bal slaat die op de verkeerde plaats is gedropt of geplaatst, verliest hij de hole.

Is gespeeld met verkeerd gedropte of geplaatste bal óf met bewogen/niet-teruggeplaatste bal dan een 2e bal spelen + 2 strafslagen.

Bal hindert of helpt een andere bal (Regel 22): Je mag de bal opnemen als je denkt dat de bal het spel zou helpen of je laat de ander zijn/haar bal oppakken bij hinder of hulp. Bal terugplaatsen.

Bal hindert of helpt andere bal (Regel 22): Je mag ook eerst de bal spelen i.p.v. op te nemen (dus voordat de medecompetitor speelt). Bal terugplaatsen.

Melden opgelopen strafslag/-en (Regel 9.2):Heb je een straf opgelopen, dan dient dit z.s.m. kenbaar gemaakt te worden aan de tegenstander, tenzij het duidelijk is en waargenomen is door de tegenstander. Bij onjuiste inlichting dient de fout hersteld te worden vóórdat de tegenstander de volgende slag doet. Anders: Verlies van de hole.

Melden opgelopen strafslag/-en (Regel 9.3): Je behoort de opgelopen straf zo spoedig als praktisch mogelijk is, aan je marker mee te delen.

Hoe vul ik mijn kaart in?

In principe hoef je bij Matchplay geen kaart in te vullen omdat het steeds om winst/verlies of gelijkspelen van een hole gaat. Toch kan het handig zijn om een scorekaart mee te nemen. Bij matchplay wordt geen score genoteerd, maar alleen het resultaat van de hole. Als je de hole gewonnen hebt, dan noteer je een "+", als je hem verloren hebt noteer je een "-" en bij gelijkspel een "0".

Hoe weet ik nu wat de stand is?

Heel eenvoudig. De "0" kan je vergeten, omdat een gelijkspel niet van invloed is op de stand. Tel je plusjes en trek daar de minnetjes vanaf. Als je bijvoorbeeld 4 plusjes hebt en 3 minnetjes, dan sta je in Matchplaytermen 1 up. Heb je 3 plusjes en 4 minnetjes, dan sta je 1 down. Voor de eerste negen holes kan je rustig deze methode gebruiken. Na hole 9 kan het handig zijn om steeds na het spelen van een hole zowel het resultaat als het aantal holes up of down te noteren. Je weet dan precies of je nog aan de bak moet, of dat je al zoveel voorstaat dat het genoeg is om een aantal holes gelijk te spelen.

Wanneer heb ik gewonnen?

Zoals hierboven bij de regels al vermeld, heb je gewonnen als je meer holes up staat dan dat er nog holes te spelen zijn. Als je bijvoorbeeld op hole vijftien 4 up staat, dan heb je gewonnen. Er zijn immers nog maar drie holes te spelen en zelfs als je tegenstander deze allemaal wint, dan sta je op hole 18 nog altijd 1 up. Je mag altijd voor de lol de ronde uitspelen, maar dit is dan niet meer van invloed op de stand.
Als het na hole achttien nog altijd gelijk is (in matchplaytermen all square), dan moet je door naar hole 1 en net zolang doorspelen tot er een winnaar is. Als jij dus hole 1 wint, ben je de winnaar, als je tegenstander deze hole wint is hij of zij de winnaar. Spelen jullie hole 1 weer gelijk, dan zal je nog een hole door moeten spelen.


Copyright Golfclub Ter Specke © 2017 - 2022